Lejligheden ligger midt i Århus centrum, hyggeligt indrettet med tæpper og gode møbler.

CozyStay

+45 61337807

Tine@cozyStay.dk

Fredens Torv 2, 1.tv 8000 Århus C

  /  handelsbetingelser

handelsbetingelser

Handelsbetingelser for booking af ophold hos Cozy Stay

Salgs- og leveringsbetingelserne er en integreret del af aftalen når du booker et ophold hos Cozy Stay. Du bedes derfor venligst læse handelsbetingelserne, før du afgiver din bestilling hos Cozy Stay.

Generelle oplysninger

DMI ApS

CVR-nr.: 70514419

Danneskiold-Samsøe Alle’ 34B, 3tv

1434 København K

mail: info@cozystay.dk

Telefon: 61337806

Forsendelses- og leveringsbetingelser

Når din booking er gennemført vil der komme en bekræftelse på din skærmen. Her fremgår opholdets periode og pris. Denne beskæftigelse vil også blive sendt til dig på email og anses efterfølgende for at være kontrakten for købet.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst til Cozy Stay lejligheden på ankomstdagen og afsluttes på afrejsedagen. Begge disse tidspunkter oplyses i ovennævnte kontrakt.

Lejligheden vil være tilgængelig fra kl. 15.00 på ankomstdagen og indtil kl. 11.00 på afrejsedagen.

Bestilling & ordrebekræftelse

Når du har indtastet din booking og gennemført bookingen, sendes straks en ordrebekræftelse pr. e-mail. Den sendes til den e-mail adresse som du har angivet ved bestilling af opholdet.

Der er indgået en aftale om booking af ophold, når du klikker på ”Book” og beskeden ”Tak for din bestilling” vises på skærmen.

Du kan til enhver tid udskrive Handelsbetingelserne, som danner grundlag for den aftale, som du indgår med Cozy Stay i forbindelse med booking af ophold.

Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din booking af ophold, er du velkommen til at kontakte Cozy Stay, som derefter vil hjælpe dig.

Kontaktoplysninger:

Mail: kontakt@cozystay.dk

Tlf: +45 61337806

Betalingsbetingelser

Bookinger fortages via hjemmesiden og betales med betalingskort. Betalingskortet verificeres straks ved gennemførslen af bookingen, men beløbet for din bookning trækkes 2 bankdage inden din ankomst.

Betaling kan foretages med: Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro og Diners.

Alle priser som er oplyst bookingsystem er inklusiv moms og afgifter. Alle betalinger afregnes i danske kroner. Priserne som vises i anden valuta, er udelukkende vejledende og kan variere fra det endelige opkrævede beløb, som opkræves ved gennemførsel af betalingen.

Cozy Stay forbeholder sig retten til at kunne trække et administrationsgebyr svarende til opholdets fulde pris i tilfælde af, at bookingen bliver annulleret efter afbestillings fristen er udløbet. (Hvis du udebliver fra det bookede ophold eller ved manglende betaling af opholdet efter check-ud).

Ændring af opholdsperiode

Ønsker du at flytte dit ophold til en anden perioden, er dette muligt frem til 14 dage før ankomst. Kontakt Tine ved Cozy Stay, som derefter vil hjælpe dig.

Kontaktoplysninger:

Mail: kontakt@cozystay.dk

Tlf: +45 61337806

Fortrydelsesret & refundering

Opholdet kan frit afbestilles indtil 2 døgn indtil ankomstdagen. Ved senere afbestilling efter den 2 døgns frist eller udeblivelse fra opholdet, opkræves et administrationsgebyr svarende til opholdets fulde pris. Hvis du ønsker at afbestille dit ophold kontakt hurtigst muligt Tine ved Cozy Stay, som derefter vil hjælpe dig.

Kontaktoplysninger:

Mail: kontakt@cozystay.dk

Tlf: +45 61337806

Når Cozy Stay modtager besked om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, returneres beløbet til det betalingskort, som du har anvendt i forbindelse med købet, dog fratrukket evt. afbestillings omkostninger som angivet i afsnittet ”Fortrydelsesret & refundering” ovenfor.

Reklamationer

Såfremt opholdet lider af en mangel, er du forpligtet til straks at meddele dette til Cozy Stay således, at Cozy Stay kan fortage afhjælpning af dette. Tilbyder Cozy Stay at afhjælpe manglen, kan du ikke påberåbe dig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering. Undlader du at informere Cozy Stay om mangler, er du ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompensation herfor.

Ønsker du at klage over ophold, kan du henvende dig til:

Cozy Stay

Mejlbyvej 608

8530 Hjortshøj

Danmark Mail: Tine@cozystay.dk

Tlf: +45 61337806

Du kan også rette henvendelse til:

· Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Tlf. 4171 5000.

· Pakkerejse-Ankenævnet. Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Tlf. 4546 1100. (Forudsætter du har booket et ferieophold og din booking inkluderer overnatning samt billetter)

Købelovens mangelregler finder anvendelse.

Sprog

Aftaler om køb af ophold indgås på dansk.

Lovvalg & værneting

Ethvert ophold købt hos Cozy Stay, er underlagt dansk ret. Enhver tvist om ophold, som involverer Cizy Stay, skal indbringes til behandling ved Retten i Århus som første instans, medmindre præceptiv lovgivning bestemmer andet. Dette gælder også for salg af ophold til købere, som er bosiddende eller opholder sig i udlandet.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kan Cozy Stay kontaktes på e-mail: kontakt@CozyStay.dk eller via telefon: +45 61337806.

Ikrafttrædelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for bookinger foretaget fra og med den 1. september 2019.

Translate »